چراغ راه 2

سوره یونس آیه (5) :

اوست که آفتاب را درخشان و ماه را تابان فرمود وسیر ماه را در منازل معین کرد تا بدین وسیله شماره سنوات وحساب ایام را بدانید. اینها را خدا جز به حق و مصلحت نظام خلق نیافریده و خدا ایات خود را برای اهل علم و معرفت مفصل بیان خواهد فرمود.

سوره یونس آیه (12) :

وهرگاه ادمی به رنج و زیان درافتد همان لحظه به هر حالت باشد از نشسته و خفته و ایستاده فورا ما را به دعا میخواند .آنگاه که رنج و زیانش برطرف شود باز به حال غفلت و غرور  چنان بازمیگردد که گوئی هیچ ما را برای دفع ضرر و رنج خود نخوانده ،  که اعمال زشت تبهکاران را در نظرشان زیبا نموده است .

سوره یونس آیه (22) :

اوست آنکه شما را در بر و بحر سیر می دهد تا انگاه که در کشتی نشینید و باد ملایمی کشتی را بحرکت آرد  و شما شادمان و خوشوقت باشید که نا گاه باد تندی بوزد و کشتی از هر جانب به امواج خطر افتد و خود را در ورطه هلاکت ببینید و ان زمان خدا را با اخلاص و دین فطرت بخوانید که بار الها اگر ما را از این خطر نجات بخشی دیگر همیشه شکر و سپاس تو خواهیم کرد.

سوره یونس آیه (23) :

پس از انکه ما نجاتشان دادیم باز در زمین به ناحق ستمگری آغاز کنند. ای مردم شما هر ظلم وستم کنیدمنحصرا به نفس خویش کنید در پی متاع فانی دنیا ، انگاه در آخرت به سوی ما باز گردید شما را به آنچه کرده اید آگاه سازیم .

 ....................................................

پ.ن: این پرشین بلگ شدیدا رو مخه! اون از وضعیت لینکدونیش.. از صبحم که هر چی یوزر و پس میدادم راه نمیداد کلی ترسیدم نکنه وبلاگ بترکه نگران ..  اینم شد پشتیبانی!! زبان.. کارم دوباره زیاد شده اما میام . تابعد [گل][گل][گل]

/ 4 نظر / 24 بازدید
ف.آ

سلام....مرسی....نوشته هاوخاطره هات جالبن خوندمشون... بااجازه ت از آیه هاکپی برمیدارم.؟ راستی اون وبسایته که لینک داده بودی واسه عکس کارتونی خیلییی جالب بودمنم اینکارو کردم...ممنون[گل] افتخار بده سربزن بهم

بازیگوش

رو اعصاب مال یه دقیقشه کوفتیییی[عینک]

ارزو

[گل][گل]